Hordelopen naar Parijs

Soms lijkt het wel of niemand echt zin heeft om klimaatverandering tegen te gaan. De weg naar Parijs is te lang. De reis is te duur. Het voertuig niet comfortabel genoeg. Schijn bedriegt gelukkig. Veel mensen, bedrijven en organisaties zijn concreet bezig. Vaak is er ook een goede boterham mee te verdienen. Altijd is het inspirerend. Ze zijn op weg. Deze dynamiek laat zien dat er iets verandert in Nederland. Er zijn kansen en die worden gezien en gepakt. Zowel grootschalig als kleinschalig. Overal in Nederland wordt gewerkt om de opwarming van de aarde te stoppen. Dit magazine ‘Schoon’ laat wat van die dynamiek zien. Is daarmee de uitvoering van het Klimaatakkoord een strak geasfalteerde rechte weg naar Parijs? Nee, het is een kronkelige weg met vele hordes. Soms zit er een mooi stuk rechte weg in waar we lekker vaart maken. Regelmatig is hij hier en daar opgebroken vanwege nieuwe inzichten, aarzelende politici, een veranderende samenleving of groeiende weerstand. Maar we weten dat de weg in Parijs eindigt. In ‘SCHOON’ ziet u voorbeelden van wat wij het nieuwe normaal noemen. Nu zijn het misschien nog koplopers, maar het worden er snel heel veel. Met hulp van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakten we vijftien mooie portretten. De lijst om uit te kiezen was aangenaam veel langer. Daarvan hebben we ook een bloemlezing opgenomen. Zelfs toen hadden we nog voorbeelden over. ‘SCHOON’ toont wat mij betreft aan dat steeds langere stukken van de weg naar Parijs beter begaanbaar worden. Het inspireert mij. Schoon genoeg? Reken maar dat er volgend jaar weer eentje is. Ed Nijpels Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

IEDEREEN DOET WAT