Klimaat master

Kirsten Notten

50 Tinten Groen

Delen, durven, doen – in 50 tinten groen

In de wijk wint het klimaat Wat is de beste manier om de woonomgeving klimaatvriendelijk te maken? Over die vraag was Kirsten samen met Maarten aan het brainstormen toen het kwartje viel. Ga uit van de wijken. En dan vooral die wijken waarin mensen elkaar kennen en gewend zijn om dingen samen te doen en samen te organiseren. De wijken van de straatbarbecue, van het samen voor het groen zorgen en van het boodschappen doen voor ouderen of zieken. Het is bouwkundig ideaal. Omdat je veel dezelfde huizen hebt, die het meest vooruit komen met dezelfde oplossingen. En de sociale kant zorgt ervoor dat mensen elkaar enthousiast maken, waardoor meer bewoners mee willen doen. Welke wijk dat dan moest worden? Maarten en Kirsten wisten het meteen: Assendorp. Een traditionele volkswijk in Zwolle, waar Maarten een van de nieuwkomers is die voor een nieuwe progressieve vibe hebben gezorgd. Want juist in de oudere arbeiderswoningen is veel winst te halen met bijvoorbeeld isolatie en juist daar is die sociale samenhang al decennia heel sterk.

“Ik ben niet in mij eentje die Klimaat Master. Het klinkt corny maar wij doen het samen. Met meer dan 40 vrijwilligers en 6 ‘vaste’ mensen die allemaal een paar uur per week vergoed krijgen.”

Kirsten: “Zelf woon ik in een wijk uit de jaren ’90. Mijn buren zijn druk met hun werk en hun jonge kinderen en hebben minder tijd voor de verbetering van de buurt. Onze aanpak zou hier ook kunnen werken. Maar ik denk dat het slimmer is om eerst ervaring op te doen in een wijk waar die sociale verbanden er al zijn. Want dat maakt het makkelijker. Je hebt technische kennis nodig en verstand van het cultiveren van een wijkgevoel. “Je moet weten ‘wat’ je het best kunt doen en ‘hoe’ je inwoners meekrijgt met je verhaal. Alleen met die twee samen kom je tot successen.”

Groen heeft vele tinten 50 Tinten Groen beperkt zich niet tot het verduurzamen van huizen. Samen met een mobiliteitscoach van de gemeente wordt ook gekeken naar manieren om het autogebruik terug te dringen. En er wordt gewerkt aan meer groen en een betere waterberging. Kirsten: “In het Klimaatakkoord staat dat we gasvrij moeten gaan wonen. Daar werken wij wel aan. Maar bewoners worden zenuwachtig als je daarover begint. Dus werken we planmatig stap voor stap en beginnen we eerst met bijvoorbeeld isolatie. Want dat is iets dat je altijd zou moeten doen. Je huis wordt comfortabeler (dat is natuurlijk fijn) en je begint direct met besparen. Ook doen we veel dingen die leuk zijn en waarvan bewoners meteen profijt hebben. Assendorp is bijvoorbeeld heel erg versteend. Het kan er in de zomer erg heet worden, een echt hitte-eiland. En als er een hoosbui valt, staan de straten blank. Dat verhaal spreekt aan en dus zijn onze initiatieven voor geveltuintjes, regentonnen en vooral het vergroenen van de daken ongelofelijk populair. Ook sociale acties doen het goed. Zoals samen wandelen en tegelijk afval opruimen.”

“Je moet weten ‘wat’ je het best kunt doen en ‘hoe’ je inwoners meekrijgt met je verhaal. Alleen met die twee samen kom je tot successen.”

Een goed verhaal landt beter met goede communicatie Een strakke organisatie is echt een succesfactor. Kirsten: “Veel straten hebben een eigen app-groep. In die app-groep zit vaak een straatambassadeur van onze organisatie. Die geeft de bewoners geregeld de laatste updates door van 50 Tinten Groen. En hij of zij wordt veel op straat aangesproken. Kan ik nog meedoen? Hoe zit dit nou precies? Ook onze communicatie heeft een hoog niveau. Dat wekt vertrouwen en het maakt mensen enthousiast. Want als je een goed verhaal goed vertelt en aantrekkelijk verbeeldt met goede fotografie, dan willen inwoners graag mee. Het gaat daarbij niet alleen om geld. Hebben wij bijvoorbeeld het voordeligste aanbod voor zeg zonnepanelen? Dat niet per se. Maar bij ons weet je dat je een betrouwbare leverancier krijgt en dat het aanbod echt bij jou past. Wij zorgen ervoor dat de installateur de wijk kent. De daken hier zijn heel onregelmatig. Geen grote oppervlakten, maar meerdere kleine stukjes dak. De partij die wij aanbevelen zorgt ervoor dat je toch het maximale rendement van je zonnepanelen hebt.”

Kirsten is niet zo’n fan van het woord opschalen. Het voelt zo technisch. Het gaat om verspreiden: dat je mensen meekrijgt. Dat je verhalen vertelt en dat mensen dan denken ‘dat wil ik ook’.

De gemeente als ‘meewerkende factor’ “Wij horen dat op dit moment allerlei initiatieven doodbloeden. Dat heeft voor een deel te maken met de traditionele opstelling van de gemeente. Zij eisen bijvoorbeeld een bepaalde professionaliteit. Een collectief van burgers heeft die professionaliteit vaak wel, maar kan dat moeilijk aantonen. Hoe meer drempels er worden opgeworpen hoe meer energie een initiatief verliest. Wij werken daarom samen met de gemeente Zwolle en andere initiatieven in een ‘community of practice’ aan een vernieuwende aanpak. Samen verkennen we hoe de gemeentelijke regierol in de energietransitie het beste ingevuld kan worden. Kan dat bijvoorbeeld het beste coachend, sturend of faciliterend? Hierdoor groeien de initiatieven, kan de gemeente beter beleid formuleren en kunnen de rollen tussen gemeente en initiatieven beter verdeeld worden. Hierbij houdt de gemeente het overzicht. Dat helpt om problemen op te lossen. En deze aanpak biedt ook een kans om onze 50 Tinten Groen-aanpak verder te verbeteren en verspreiden.”


CO2 Winst: 25 beter geïsoleerde huizen, 20 huizen met zonnepanelen, 13124 m2 groene daken en meer. In totaal meer dan 1500 groene maatregelen.

IEDEREEN DOET WAT

WAAROM SCHOON

VRIENDEN VAN SCHOON

CONTACT

Share this page