"We willen veel en er kan ook veel"

Klimaat master

Gilles Bresser

Van Oord

Experimenteren met techniek voor de volgende generatie windmolens op zee

Ruimte voor innovatie met windmolens op zee Steeds hogere windmolens die in steeds dieper zeewater staan. Die langer meegaan, gemakkelijker zijn te installeren, minder onderhoud nodig hebben en ook nog eens bijdragen aan een rijker zeeleven. “We willen veel en er kan ook veel”, zegt Gilles Bresser van Van Oord. “Dan heb je wel de ruimte nodig om innovaties te testen in de praktijk. Die ruimte is er op Borssele Kavel V, een stuk zee 40 kilometer uit de kust dat speciaal is aangewezen voor innovatie. De overheid maakte het mogelijk en Van Oord als onderdeel van Two Towers, pakte de uitdaging op. Het resultaat: 2 windturbines, 5 innovaties, 19 megawatt hernieuwbare energie.”

"2 windturbines, 5 innovaties, 19 megawatt hernieuwbare energie.”

We willen heel snel stappen maken in wind op zee “Bij grote projecten is innovatie vaak lastig. Investeerders willen zekerheid en dus alleen werken met bewezen technieken. Dat is de innovatieparadox: we hebben innovatie nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Maar als die innovaties in de praktijk niet het gewenste resultaat blijken te hebben, dan zijn de doelstellingen nog verder weg. We zijn dan ook heel blij dat de overheid met Borssele Kavel V een testlocatie heeft gecreëerd voor onze ideeën. Nou ja ‘test’. Die twee turbines die wij neerzetten generen energie voor 25.000 huishoudens.”

“Mijn persoonlijke wow, was dat ik het project van ontwerp tot installatie mee mocht maken”

Who is afraid of techniek? Op de offshore innovatiekavel gaat Van Oord aan de slag met maar liefst vijf verschillende innovaties.

1: Nieuwe funderingsmethode Geen bouten, geen beton. Maar gewoon twee funderingsbuizen van 7.4 meter diameter over elkaar laten zakken tot ze vastklemmen. Deze ‘slipjoint’ werkt net als twee koffiebekertjes die je omgekeerd op elkaar stapelt. Het scheelt handelingen en daarmee tijd en geld. Van Oord bewijst nu dat het mogelijk is. En het mooie is dat ze bij elke beweging vaster komen te zitten. Nog een voordeel? Ja. Omdat er geen bouten meer nodig zijn in de verbinding, kunnen we nog grotere windmolens gaan bouwen.

2: Met een robot aluminium coating aanbrengen TSA staat voor Thermal Sprayed Aluminium. Deze techniek beschermt de fundering tegen corrosie. Het aluminium wordt vloeibaar in kleine druppeltjes en dus op hoge temperatuur aangebracht. Van Oord ontwikkelde samen met partners hiervoor een speciale robot. De verwachting is dat deze methode in toekomst bij zestig tot tachtig procent van de molens zal worden ingezet.

3: Zeeleven. Windturbines als bakermat voor een rijke Noordzee. Oesters zijn vrijwel uit de Noordzee verdwenen. Onder andere door een oesterziekte en visserij met sleepnetten. Jammer. Want oesterbanken zijn net als koraalriffen een geweldige en noodzakelijke basis voor een rijk zeeleven. Op Borssele kavel V proberen we dat zeeleven weer terug te brengen. De funderingen van de molens bieden een goede bescherming van de bodem en daarmee ideale omstandigheden om oesterbanken te creëren

4: Ovale kabelgaten. Minder staal net ze sterk De stroom die wordt opgewekt kunnen we (nog niet) draadloos naar het land sturen. Daarom zitten in alle windmolens een of twee kabelgaten in de fundering. Door deze kabelgaten ovaal te maken besparen we staal en blijft de fundering toch net zo sterk.

5: Betere bescherming tegen roest De binnenkant van de fundering beschermen we tegen corrosie (roest) met ‘kathodische bescherming’. Deze bescherming heeft als bijeffect de vorming van gas. Dit gas zorgt voor verzuring van het zeewater en die verzuring zorgt juist voor meer corrosie. Daarom verversen we het zeewater voortdurend. In Borssele onderzoeken we hoe vaak je dit het beste kan doen en wat dus de optimale instellingen zijn.

“Dat moment dat de turbine op zijn plek schuift en precies past. Kippenvel.”

Innovaties dragen bij aan steeds meer hernieuwbare energie Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen is de energietransitie essentieel. En dus hebben we steeds meer hernieuwbare energie nodig. Innovatie in offshore wind kan een onmisbaar deel daarvan leveren. Van Oord kreeg de ruimte om te experimenteren met nieuwe technieken. De innovaties, die getest zijn op Borssele kavel V, worden nu al meegenomen in aanbiedingen voor nieuwe projecten. Met een gecertificeerd ontwerp trekken we andere offshore windprojecten over de streep.

“De innovaties, die getest zijn op Borssele kavel V, worden nu al meegenomen in aanbiedingen voor nieuwe projecten.”


CO2 Winst: genoeg duurzame energie voor 25.000 huishoudens

Meet&Greet de cijfers

WAAROM SCHOON

VRIENDEN VAN SCHOON

CONTACT

Share this page