Meet & greet de cijfers

Overschatting aandeel hernieuwbare energie

image
8,7 %
Hoeveel hernieuwbare energie is er?
 • 8,7 % van het energiegebruik bestond uit hernieuwbare energie in 2019. (bron)
 • De meeste energie is nodig om te verwarmen: (bron)
 • Bijna een vijfde (17,9 %) van het elektriciteitsverbruik kwam van hernieuwbare bronnen, vooral wind-, bio- en zonne-energie in 2019. (bron)
 • Nederlanders overschatten het aandeel hernieuwbare energie. (bron)

Energieverbruik 2019

Laadpunten in Nederland

image
131.000
Hoeveel elektrische auto’s en laadpalen zijn er al?
 • Er zijn 131.000 volledig elektrische auto’s in Nederland (bron) (augustus 2020)
 • 16 % van de verkochte nieuwe auto’s is volledig elektrisch.
 • Aantallen laadpunten: - Regulier (semi) publiek: 59.860 - Snellaadpunten: 1.463

(bron)

 • Er zijn 903 elektrische bussen. In Nederland rijden ongeveer 5300 bussen. Ongeveer 15% is nu emissieloos. (bron)
Hoeveel stoot de industrie uit?
 • De industrie stoot ongeveer een derde uit van de Nederlandse broeikasgassen. In 2019 stootte de industrie 57 miljoen ton broeikasgassen uit. In 2010 was dat 75 miljoen ton. (bron)
 • 3331 ton CO2-uitstoot komt overeen met het verbranden van 319 liter diesel, 7 keer naar Parijs vliegen, 300 kilo kantoorpapier verbruiken of 16.000 km met de trein reizen. (bron)

Jaarlijks geïnstalleerd PV-vermogen

(in megawattpiek)

Hoe hard groeien zonne-energie en wind op zee?
 • Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit exponentieel. Ieder jaar wordt er meer geïnstalleerd dan het jaar ervoor. (bron)
 • Windenergie op zee groeit heel hard: in 2023 zal er 3,5 keer zoveel stroom van de zee komen als in 2019. (bron)
 • In 2023 zullen windmolens op zee vrijwel genoeg elektriciteit leveren voor het verbruik van alle 7 miljoen huishoudens.
82 %
Hoe verwarmen we ons huis duurzaam?
 • In 2019 zijn 45.000 warmtepompen verkocht. Dat is een kwart meer dan het jaar ervoor. (bron)
 • Het aantal woningen dat is aangesloten op stadsverwarming steeg in 2019 met 3,5% tot 400.000. (bron)
 • 82 % van de verkochte inbouwkookplaten was elektrisch in 2019. (bron)
 • Het gasverbruik voor woningen is in tien jaar tijd bijna een kwart gedaald. (bron)

82% van de nieuw verkochte kookplaten is elektrisch in 2019

IEDEREEN DOET WAT

WAAROM SCHOON

VRIENDEN VAN SCHOON

CONTACT

Share this page